Redaktor naczelny:
Janusz Samborski

Zastępcy redaktora naczelnego:
Marta Kostecka

Redakcja:
Paul Garden
M.S.
Radosław Piotrowski
Filip Samborski
Kostaki
Janusz Sambojan

Korekta:
Elwood

Hall of Fame:
Jakub Jędrzejak
Paweł Lisowski
Natalia M.
Agata T.
Maja Warczachowska
Hattori Wiseman
Arnold Woliński
Marta Krawczuk
Katarzyna Podkowiak
Filip Różanek
Alicja Makowska
Małgorzata Stadnik
Marek Stelar
Agnieszka Gładzik
Krzysztof Lichtblau
Małgorzata Boniek
Marta Radecka
Konrad Kacak
Diesel