Redaktor naczelny:
Krzysztof Lichtblau

Zastępczyni redaktora naczelnego:
Marta Kostecka

Redakcja:
Jakub Jędrzejak
Paweł Lisowski
Natalia M.
Paweł Mielec
Janusz Samborski
Agata T.
Maja Warczachowska
Hattori Wiseman
Arnold Woliński

Korekta:
Marta Krawczuk
Katarzyna Podkowiak

Współpracują:
Filip Różanek
Alicja Makowska
Małgorzata Stadnik
Marek Stelar
Agnieszka Gładzik