Redaktor naczelny:
Janusz Samborski

Zastępcy redaktora naczelnego:
Marta Kostecka

Redakcja:
Diesel
Filip Samborski
Konrad Kacak
Kostaki
Małgorzata Boniek
Marta Radecka
Paul Garden

Korekta:
Elwood

Hall of Fame:
Jakub Jędrzejak
Paweł Lisowski
Natalia M.
Agata T.
Maja Warczachowska
Hattori Wiseman
Arnold Woliński
Marta Krawczuk
Katarzyna Podkowiak
Filip Różanek
Alicja Makowska
Małgorzata Stadnik
Marek Stelar
Agnieszka Gładzik
Krzysztof Lichtblau