Redaktor naczelny:
Janusz Samborski

Zastępcy redaktora naczelnego:
Marta Kostecka
Krzysztof Lichtblau

Redakcja:
Jakub Jędrzejak
Paweł Lisowski
Natalia M.
Agata T.
Maja Warczachowska
Hattori Wiseman
Arnold Woliński
Filip Samborski

Korekta:
Marta Krawczuk
Katarzyna Podkowiak

Współpracują:
Filip Różanek
Alicja Makowska
Małgorzata Stadnik
Marek Stelar
Agnieszka Gładzik