in , ,

Konkurs na album komiksowy o Józefie Piłsudskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłasza ogólnopolski konkurs na album komiksowy poświęcony Józefowi Piłsudskiemu organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Konkurs zostaje ogłoszony w celu propagowania osoby i osiągnięć Marszałka oraz podkreślenia jego roli w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nagrodą w konkursie jest 8 000 zł dla najlepszej pracy. W tym 4 000 zł za rysunek i 4 000 zł za scenariusz w ramach jednego zgłoszenia konkursowego.

Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Prace zgłoszone do konkursu muszą zawierać zarys scenariusza i 4 przykładowe plansze albumu w formacie A4. Zgłoszenia można dokonać przesyłając prace drogą pocztową lub dostarczając osobiście wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku 
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

z dopiskiem: Komiks Józef Piłsudski.

Dokładny sposób składania prac znajduje się w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Promocji Literatury WiMBP w Gdańsku, tel. (58) 301-07-22, e-mail: promocja@wbpg.org.pl.

PATRONAT HONOROWY Marszałka Województwa Pomorskiego.

Pożeraczka fabuł. Prywatnie bogini. Skromna (po mamie).

Deadpool 2 [zwiastun #2]

#mniesiepodoba09 [Hannah Alexander]