in

Nabór tekstów do nowego numeru “Zeszytów Komiksowych”

Redakcja Zeszytów Komiksowych zaprasza wszystkich zajmujących się i żywo zainteresowanych komiksem do współtworzenia 25. numeru Zeszytów, których tematem będzie komiks w internecie.

Interesuje nas zarówno komiks internetowy, jak i ten papierowy ujęty w kontekście internetu. Szukamy miejsc wspólnych, punktów przecięć i styków, ale także ognisk konfliktów (jeśli jakieś są). Chcemy dowiedzieć się kto, jak i dlaczego. Albo dlaczego nie. Pragniemy dowiedzieć się jak było kiedyś i jak może być jutro.

Przed jakimi wyzwaniami, szansami i zagrożeniami komiks papierowy stoi w obliczu globalnej sieci? W jaki sposob komiksy papierowe i cyfrowe na siebie oddziałują, jak wygląda ich relacja? Czy tradycyjnie wydawane komiksy powoli stają się przeżytkiem, a może obie formy mogą z powodzeniem ze sobą koegzystować? Jak wyglądał początek i rozwój webkomiksów? Jakie kierunki rozwoju zdają się najbardziej prawdopodobne i dlaczego? Kto i dla kogo tworzy webkomiksy? Jakie luki wypełnia webkomiks? To tylko kilka przykładowych pytań i zagadnień – czekamy na wszelkie twórcze i interesujące ujęcia tematu.

Przyjmujemy artykuły, wywiady, felietony, recenzje, rysunki, krótkie komiksy. Prace prosimy nadsyłać do 15 stycznia 2018 roku na adres redakcja@zeszytykomiksowe.org. Przed wysłaniem pracy prosimy o zapoznanie się z wymogami redakcyjnymi -> http://www.zeszytykomiksowe.org/dla_autorow.


Zeszyty Komiksowe to magazyn krytyki komiksowej i badań komiksu. To także pierwsze w Polsce komiksowe czasopismo punktowane. Ukazuje się nieprzerwanie od 2004 roku. Wydawcami Zeszytów Komiksowych są Fundacja Instytut Kultury Popularnej i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

materiały wydawcy

Doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Redaktor „Zeszytów Komiksowych”. Publikował m.in. w „Pograniczach”, „Midraszu”, „Odrze”, „Fabulariach” i „Tyglu Kultury”. Specjalista ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenia POP-ART.

Polish porno graphics

The Best of O!PLA 2017 jeszcze raz w Łodzi