in

Powstaje komiks o szczecińskiej sztuce

„Sztuka. Komiks szczeciński” to projekt prezentujący w formie krótkich noweli wybranych pięciu szczecińskich artystów oraz ważne historyczne inicjatywy z zakresu sztuki współczesnej, które miały miejsce na terenach dzisiejszego Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to pierwsza w Polsce, tak obszerna próba zaprezentowania szerokiej publiczności tego typu zjawisk w popularnej formie.

W komiksie opisany będzie okres od 1945 roku po współczesność, a bohaterami poszczególnych segmentów będą: Marian Tomaszewski, Ryszard Tokarczyk, Brunon Tode, Danuta Dąbrowska, Jan Szewczyk oraz XIX Spotkanie Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki Osieki 1981, Spotkania Artystyczne Karlino 1988 i działalność Galerii Moje Archiwum.

Każda z nowel będzie charakteryzowała się odrębnym stylem, zarówno wizualnym, jak i narracyjnym, dopasowanym do charakteru twórczości bohatera. Autorem projektu jest Wojciech Ciesielski.

Impulsem do podjęcia tematu było bardzo dobrze przyjęcie komiksowego opowiadania o prof. Ryszardzie Tokarczyku, opublikowanego w antologii „Komiks szczeciński 2”. Jedna z prac została opublikowana również w formie zina przez Dziękujemy NOVA. Czytelnię Komiksów i Gazet – Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

W tym roku odbyły się również warsztaty komiksowe zorganizowane przez Stowarzyszenie „Oswajanie sztuki”, które poprowadził autor. Celem było stworzenie międzypokoleniowej platformy oraz rozpoczęcie dyskusji o mieście jako swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie dzielonej przestrzeni, przez formę prac komiksowych stworzonych przez uczestników. W ramach podsumowania zrealizowano wystawy prezentujące dokonania uczestników oraz jeden z segmentów powstającego komiksu. „Tęczowy wąż” jest wariacją na temat szczecińskich legend, pierwotnych mitów i twórczości szczecińskiego artysty, Jana Szewczyka. Prezentowany był w witrynie na ulicy Rayskiego w Szczecinie.

Wojciech Ciesielski (1979), ukończył Muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2006 – 2018 pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wykładał „Historię sztuki, kultury i designu” na Zachodniopomorskim Uniwersytecie technologicznym oraz „Psychofizjologię widzenia” na Akademii Sztuki w Szczecinie. Autor licznych artykułów z zakresu historii sztuki oraz szeroko pojętej krytyki artystycznej. Kurator licznych wystaw sztuki współczesnej. Autor komiksu „Zosia. Pierwsze loty” i bloga Komiks TV.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja powstaje pod opieką wydawnictwa Granda, które wydało dwie części „Komiksu szczecińskiego”.

Doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Redaktor „Zeszytów Komiksowych”. Publikował m.in. w „Pograniczach”, „Midraszu”, „Odrze”, „Fabulariach” i „Tyglu Kultury”. Specjalista ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenia POP-ART.

Coda – tom 3 [Recenzja]

Tomie 1 – Junji Ito Kolekcja Horrorów – tom 1 [Recenzja]