in , ,

Wykład o komiksowym reportażu wojennym [Poznań]

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, które odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 18.00 w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet. Temat Reportażowy komiks wojenny – udział w patrzeniu przedstawi Matylda Sęk-Iwanek.

Komiks od samego początku istnienia porusza tematy społecznie istotne, a ilustracja, potem fotografia wojenna, jest jednym z podstawowych sposobów przedstawiania rzeczywistości konfliktów zbrojnych. Komiksy wojenne, zarówno te poruszające aktualne tematy, jak i komiksy historyczne lub o superbohaterach, były zawsze popularne wśród czytelników. Współcześnie reportaż komiksowy to fascynujący, ewoluujący i różnorodny gatunek komiksu. W niniejszym wykładzie chciałabym przyjrzeć się miejscu reportera, dziennikarza, czasami samego autora w komiksie reportażowym. W jaki sposób relacjonowane są konflikty zbrojne, jak utrwalane są zbiorowe ustalenia epoki w komiksach? Czy komiks koresponduje z fotografią wojenną? Omawiane komiksowe „przedstawiania cierpienia”, zostaną zaprezentowane w perspektywie teorii komunikacji wizualnej i fotografii (Sontag, Mirzoeff, Berger).

Informacje o prelegentce:
Matylda Sęk-Iwanek – kulturoznawca, asystent w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z komunikacją wizualną, w szczególności z ikonotekstem i komiksem oraz antropologią miasta. Autorka tekstów poświęconych komiksowi, publikowała m.in. w Zeszyty Komiksowe oraz monografiach naukowych, inicjatorka i redaktor naukowy publikacji Dyskursy Widzialności. Słowa a obrazy., poświęconej studiom nad słowem i obrazem.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy kwietniowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe – 23 i 24 oraz komiks “Strange Years. Jesień” Artura Kurasińskiego i Michała Śledzińskiego, wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

PDAK to spotkania dla osób zainteresowanych komiksem i tych, którzy chcą go poznać z innej, ciekawszej strony.
PDAK to spotkania w formie wykładu lub prezentacji, podczas których ścierają się odmienne poglądy, widziane z różnych perspektyw naukowych.
PDAK to spotkania, na których równie ważne jak wykład są dyskusja i Twoje zdanie.
PDAK pozwoli zrozumieć, że komiks to coś więcej niż proste historyjki obrazkowe i odkryć fascynujący świat gry między słowem a obrazem. Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40, w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet o godz. 18.

Organizatorami Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu są Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej.

źródło: mat. organizatora

Doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Redaktor „Zeszytów Komiksowych”. Publikował m.in. w „Pograniczach”, „Midraszu”, „Odrze”, „Fabulariach” i „Tyglu Kultury”. Specjalista ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenia POP-ART.

#mniesiepodoba12 [Wendy Ortiz]

Na Croma! #6 – Zgroza! Zgroza!