in , ,

Wykład o bohaterkach mang tworzonych przez kobiety [Poznań]

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu, które odbędzie się 21 marca o godzinie 18.00 w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet. Temat wystąpienia Agnieszki Czoski będzie: “Jak polscy odbiorcy postrzegają bohaterki mang tworzonych przez kobiety?”.

Japońska popkultura związana z mangą i anime jest powszechnie opisywana jako bardzo odmienna od zachodniej kultury komiksu i animacji, zwłaszcza w kontekście podejścia do kobiecości i seksualności. To bardzo ogólne stwierdzenie jest uzasadniane między innymi analizami konserwatywnego, tradycyjnego podejścia do ról płciowych w Japonii (nie tak znowu odległego od europejskiego) oraz opisami kultury otaku z jej lalkami, poduszkami, figurkami. Wykład jest podsumowaniem badań przeprowadzonych wspólnie z Hanną Kupś oraz wcześniejszych wystąpień konferencyjnych, w których skupiłyśmy się na spojrzeniu samych kobiet, mangaczek, i skonfrontowaniu go z polskim odbiorcą popkultury.

Badania, o których opowiem, dotyczyły prac opublikowanych po 2000 roku. Ich celem było sprawdzenie, na ile twierdzenia o infantylizacji czy seksualizacji mangowych bohaterek zostaną potwierdzone w przypadku pozytywnych lub negatywnych postaci kobiecych i w oczach polskich czytelników mang, komiksów oraz osób niezainteresowanych jednymi i drugimi. Uczestnicy badań byli proszeni o ocenę kilku cech bohaterki na podstawie dwóch obrazków pokazujących jej twarz i sylwetkę. Poza tym pytałyśmy ich o zainteresowania i wykształcenie. Interesowało nas raczej pierwsze spojrzenie odbiorcy, a nie dogłębne opracowanie postaci i ich historii, nie chciałyśmy też analizować wybranych mang od strony teoretycznej, ale przekonać się, jak widzi je odbiorca zaznajomiony z japońską popkulturą i osoba nią niezainteresowana.

Agnieszka Czoska jest doktorantką w Instytucie Psychologii UAM, a pracuje na Wydziale Neofilologii UAM. Jej zainteresowania naukowe obejmują komunikację multimodalną, metatekst, proces czytania. Poza tym recenzuje komiksy i książki dla portalu Nie Tylko Gry i prowadzi wywiady dla czasopism Fabularie i Miasteczko Poznań.

Dzięki współpracy z Wydawnictwo TADAM słuchacze kolejnych wykładów, oprócz wrażeń z ciekawych prelekcji mogą wynieść ze spotkania także prezent związany z tematyką poruszaną w ramach Akademii. Wśród słuchaczy marcowego wykładu zostaną rozlosowane dwa numery magazynu Zeszyty Komiksowe – 23 i 24 oraz komiks “Niczego nie dotykać” Noela Simsolo (scen.), Frederica Beziana (rys.), wydany przez wydawnictwo Taurus Media.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

PDAK to spotkania dla osób zainteresowanych komiksem i tych, którzy chcą go poznać z innej, ciekawszej strony.

PDAK to spotkania w formie wykładu lub prezentacji, podczas których ścierają się odmienne poglądy, widziane z różnych perspektyw naukowych.

PDAK to spotkania, na których równie ważne jak wykład są dyskusja i Twoje zdanie.

PDAK pozwoli zrozumieć, że komiks to coś więcej niż proste historyjki obrazkowe i odkryć fascynujący świat gry między słowem a obrazem. Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40, w NOVA. Czytelnia Komiksów i Gazet godz. 18.

Organizatorami Poznańskiej Dyskusyjnej Akademii Komiksu są Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Fundacja Instytut Kultury Popularnej

Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: mat. organizatora

Doktorant w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Redaktor „Zeszytów Komiksowych”. Publikował m.in. w „Pograniczach”, „Midraszu”, „Odrze”, „Fabulariach” i „Tyglu Kultury”. Specjalista ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenia POP-ART.

2 Comments

80 lat Supermana/1000 numer Action Comics!

Klingoński dla początkujących